Bütünsel Eğitim Sistemi (BES)

Sırasıyla İNSAN, TOPLUM ve BİLGİ’yi geliştirmeyi amaçlayan Yenidoğu Eğitim Felsefesi'ni hayata geçirmek için, eğitim süreçlerindeki tüm bileşenlere yönelik modeller oluşturup bu modelleri gerçekleştirecek kurumsal yapılanmalar kuran bir sistemdir.

Yenidoğu Bütünsel Eğitim Sistemi çerçevesinde oluşturduğumuz kurumsal yapılanmalar:

Yenidoğu Program ve Geliştirme ile hedeflediğimiz misyon ve vizyon doğrultusunda eğitim ve öğretim yapmamızı sağlayacak özgün öğretim programları ve materyal içerikleri geliştiriyoruz.

Yenidoğu Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme ile programlarımızla tutarlı ve uygulamadaki etkinliği artırıp destekleyecek eğitim öğretim materyalleri geliştirip üretiyoruz.

Yenidoğu Akademi ile programlarımızı en iyi şekilde öğretmek için öğretmenlerimizin donanımımızı artırıyor, eğitim felsefemizi ve kültürümüzü öğrencilerimize en iyi şekilde aktarmak için eğitimcilerimizi sürekli geliştiriyoruz.

Yenidoğu Okulları ile; tüm ulusal eğitim sistemi için oluşturduğumuz bu çalışmaları, ilk, orta ve lise düzeyindeki kendi okullarımızda da pratiğe dökerek eğitim felsefemize göre geliştirdiğimiz eğitim program ve materyallerini, yine aynı çatı altında yetişmiş öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilere aktarıyoruz.