Değerlerimiz

1- Milli Şuur

2- Maneviyat

3- Ahlak

4- Sorgulayıcı Düşünme

5- Aile

6- Değer Üretimi

7- Çalışkanlık

8- Gerçekçilik

9- Kültür