YENİDOĞU
YENİDOĞULU KİMDİR?

ESNEKLİK VE DEĞİŞİME AÇIKLIK

Yenidoğulu; Değişen ortam ve koşullara uyum sağlar ve davranışlarını bu doğrultuda yeni duruma adapte eder.

SÜREKLİ ÖĞRENME VE GELİŞİM

Yenidoğulu; İşini ve kendisini geliştirmek, bilgilerini güncel tutmak için sürekli araştırmalar yapar ve bu doğrultuda sürekli bir çaba sarf eder.

YENİLİKÇİLİK

Yenidoğulu; İşiyle ilgili her alanda (sistem, süreç, uygulama vb.) yeni fikir ve çözümler üretir, değişik ve alışılmamış yolları dener.

ÖNGÖRÜLÜ OLMA

Yenidoğulu; Somut veri, bilgi ve tecrübeleri kullanarak geleceğe dair varsayımlarda bulunur ve senaryolar üretir.

ETKİLİ İLETİŞİM

Yenidoğulu; Etkili dinler, sözlü ve yazılı olarak etkileşime geçer; bilgileri, fikirleri açık ve net olarak ifade eder.

PAYDAŞ ODAKLILIK

Yenidoğulu; Paydaşların ihtiyaçlarını belirler ve bu ihtiyaçların giderilmesi için azami çaba sarf eder.

HİZMET ODAKLILIK

Yenidoğulu; Paydaşların ihtiyaçlarını karşılarken sunduğu hizmet ile memnuniyet oluşturur.

TAKIM ÇALIŞMASI

Yenidoğulu; Ortak hedeflere yönelik dayanışma ve işbirliği içinde çalışır, takım başarısına aktif katkıda bulunur.

GÜVEN OLUŞTURMA

Yenidoğulu; Sözleri ve davranışlarıyla tutarlıdır, taahhütlerini yerine getirir, kişilere ve olaylara karşı adil ve objektif yaklaşır.

ANALİTİK VE SİSTEMATİK DÜŞÜNME

Yenidoğulu; Bilgileri ayrıştırır ve sorunu oluşturan öğeleri göz önüne alarak sonuca varmak için sistematik düşünür.

PLANLAMA, ORGANİZASYON VE YÖNETİM

Yenidoğulu; Hedeflerine ulaşmak için aksiyon planlarını oluşturur, iş önceliklerini belirler ve kaynakları etkin kullanır.

SONUÇ ODAKLILIK

Yenidoğulu; İşlerini, başarılı ve kaliteden ödün vermeden sonuçlandırma konusunda yüksek seviyede sorumluluk bilincine sahiptir ve bu konuda kararlılık gösterir.

PROBLEM ÇÖZME VE ETKİLİ KARAR VERME

Yenidoğulu; Problemin özüne iner, neden-sonuç ilişkilerini kurarak problemi çözmek için muhakeme yeteneği ve mantığını doğru bir şekilde kullanır.

İLK SEFERDE DOĞRU ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ

Yenidoğulu; Gerekli tüm bilgileri toplayıp, ayrıntıları titizlikle ve dikkatle inceleyerek ilk seferde hatasız ve eksiksiz iş yapar.

LİDERLİK

Yenidoğulu; Çevresinde bulunan insanları; hitabet gücü, sahip olduğu bilgi, tecrübe ve vizyonu ile etkiler, kitleleri peşinden sürükler.