Yeteneği Seçmek

İşe Alım Politikamız

Yenidoğu Eğitim Kurumları’nın oluşturduğu insan kaynağı; eğitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişimlere açık, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren, katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş bireylerden oluşmaktadır.

Yenidoğu Eğitim Kurumları’nda her pozisyon için belirlenmiş yetkinlik ve nitelikler bulunmaktadır. İşe alım sürecinde, pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklerin adaydaki uygunluğu baz alınarak değerlendirme yapılmaktadır.

Değerlendirme aşamasında Yenidoğu Eğitim Kurumları, Kurumsal Yetkinlikleri ve her kademe için tanımlanmış İş Ailesi Yetkinlikleri ‘ne uygun olarak yetkinlik bazlı mülakat teknikleri kullanılmaktadır. Ayrıca, herkesin eşit değerlendirilmesini sağlamak amacı ile kişilik envanterleri yapılmaktadır.

Yenidoğu Eğitim Kurumları’nda en alt seviyeden en üst seviyeye, tüm çalışanların göstermesi gereken bilgi, beceri, davranış ve motivasyonlardan oluşan Kurumsal Yetkinliklerimiz aşağıda sıralanmıştır;

         - Güven Oluşturmak

         - Paydaş Odaklılık

         - Sorumluluk

         - Öngörülü Olmak

         - Takım Çalışması

         - Sürekli Gelişim

         - İletişim

Referans araştırmaları da tamamladıktan sonra, süreci olumlu sonuçlanan ve onaylanan adaya iş teklifi hem sözlü olarak hem de mail yoluyla iletilmektedir.

İşe alım sürecinde bizimle birlikte olan tüm adaylara sonucu bildirmenin ne kadar kıymetli olduğunu bilmemiz nedeni ile sonuçlandırılan her pozisyonla ilgili adaylara mail ya da telefonla ulaşarak bilgi verilmektedir.

Yenidoğu Eğitim Kurumları’nda işe alım süreci tüm pozisyonlar için aynı standartlarda gerçekleştirilmektedir.